O mnie

Imię i nazwisko

  • Marcin WITKOWSKI

Data i miejsce urodzenia

  • 13 października 1981, Mikołów

Wykształcenie

  • 2000-2005  studia na kierunku Fizyka na  Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego
  • 2005 obrona pracy magisterskiej
  • 2011 obrona pracy doktorskiej Doświadczalne badania kondensatu Bosego-Einsteina atomów 87Rb na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe

  • od 2005 asystent w Zakładzie Spektroskopii Plazmy na Uniwersytecie Opolskim
  • 2005-2006 udział w pracach Zakładu Fotoniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • od 2006 praca w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
  • 06.2011-06.2015 staż podoktorski w ramach projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej TEAM „Precyzyjna optyczna kontrola i metrologia układów kwantowych”. W ramach projektu m. in. zbudowany został układ do przeprowadzania eksperymentów z atomami rubidu i rtęci zgromadzonymi w podwójnej pułapce typu MOT.